'; ?> OSP Żukowo z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym - aktualności

aktualności

OSP Żukowo z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym

26-02-2019-ozp-zukowo.jpg

Z nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, kupionego przy wsparciu Funduszu, mogą już korzystać druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie. Nowy pojazd został przekazany do służby 23 lutego.

Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. Koszt to 800 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazd będzie służyć przy zabezpieczaniu obszaru Natura 2000, rezerwatu przyrody Janiewickie Bagna z unikatowym torfowiskiem oraz znacznych terenów leśnych o dużym stopniu zagrożenia pożarowego. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i jakość środowiska w Żukowie, Janiewicach, Brześciach i Gwiazdowie oraz w całym powiecie sławieńskim.

WFOŚiGW w Szczecinie podczas przekazania wozu reprezentował Robert Stępień – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków w Biurze Koszalin.

Data publikacji 2019-02-26 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki