'; ?> Prąd ze słońca dla Ekoprzedsiębiorstwa - aktualności

aktualności

Prąd ze słońca dla Ekoprzedsiębiorstwa

13-12-2019-fotowoltaika.jpg

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej, która jest głównym źródłem zasilania obiektu. Ekologiczną inwestycję Ekoprzedsiębiorstwa Mielno Sp. s o.o. dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Instalacja o powierzchni 1383 metrów kwadratowych składa się z 850 modułów o łącznej mocy 263,5 kWp, zamontowanych na wspornikach na gruncie. Panele zostały ustawione na konstrukcji pod kątem 30 stopni, pochylone w kierunku południowym.

Planowany uzysk energii elektrycznej z OZE w ciągu roku wyniesie 153 MWh. Koszt całkowity inwestycji to ponad milion złotych, z czego pół miliona to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

To kolejny projekt realizowany przez Ekoprzedsiębiorstwo przy wsparciu finansowym Funduszu. W czerwcu została otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Unieściu, WFOŚiGW w Szczecinie udzielił beneficjentowi preferencyjnej pożyczki w wysokości ponad 7,5 miliona złotych na uzupełnienie wkładu własnego.

Data publikacji 2019-12-13 14:46 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki