'; ?> Prawo Ochrony Środowiska na US - aktualności

aktualności

Prawo Ochrony Środowiska na US

03-02-1.jpg

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego od listopada 2021 r. trwa nauka na studiach podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska. To kierunek, którego absolwenci zdobywają wiedzę i nowe umiejętności dotyczące zagadnień prawnych w ochronie środowiska.

30 stycznia 2022 r. studenci wzięli udział w zajęciach „Finansowe aspekty prawa ochrony środowiska”. Dr Andrzeja Grzana – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków w WFOŚiGW w Szczecinie przedstawił zasady działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jego miejsce w polskim systemie finansowania ochrony środowiska i możliwości uzyskania dofinansowania na działania proekologiczne, w tym m.in. dotyczące ochrony atmosfery i ochrony wód.  

Studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska odbywają się dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Data publikacji 2022-02-03 13:32 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki