'; ?> Program pożyczek dla Osób Fizycznych - aktualności

aktualności

Program pożyczek dla Osób Fizycznych

biuro-szczecin.jpg

Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby na rok 2020.

Nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły i trwa od 15.04.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania środków. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

Alokacja środków w programie wynosi 3 000 000  zł (trzy miliony złotych).

Data publikacji 2020-04-07 12:28 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2021-05-28 22:43 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski