'; ?> program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - aktualności

aktualności

program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

edu-eco.jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„PROGRAM REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: Fundusz) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” (dalej: Program) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

       W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu), NFOŚiGW przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który będzie wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel przeznaczono w województwie zachodniopomorskim 3 mln zł w latach 2022–2025.
       WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym między innymi dla jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Termin naboru wniosków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej potrwa od dnia 17 sierpnia 2022 r. do dnia 15 października 2022 r.

W ramach Programu można uzyskać dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, wyższy poziom dofinansowania do 95% przewidziany jest jedynie dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego. Przewidujemy możliwość dofinansowania w ramach programu projektów polegających na działaniach bezpośrednio i pośrednio trafiających do odbiorcy, takich jak: warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria, programy i kampanie edukacyjne, konkursy, filmy, spoty, audycje, wydawnictwa, pomoce dydaktyczne, infrastruktura służąca edukacji ekologicznej itp.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Warunki dofinansowania:

 1. Budżet na realizację programu wynosi 3 000.000,00 zł
 1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 zł;
 2. Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich;

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 2 lata.

Pliki do pobrania
 1. pdf Regulamin naboru wniosków. Rozmiar pliku 306.45 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 2. pdf Program priorytetowy. Rozmiar pliku 778.06 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 3. pdf Katalog kosztów kwalifikowanych. Rozmiar pliku 780.17 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 4. pdf Wniosek o dofinansowanie. Rozmiar pliku 986.17 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 5. docx Opis merytoryczny zadania. Rozmiar pliku 30.32 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 6. doc Karta efektów ekologicznych. Rozmiar pliku 180.74 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 7. xls Preliminarz rzeczowo-finansowy. Rozmiar pliku 41.47 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 8. xls Plan finansowania projektu. Rozmiar pliku 33.28 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 9. doc Oświadczenie. Rozmiar pliku 30.72 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 10. docx Karta oceny wniosku. Rozmiar pliku 64.47 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
 11. docx Listy rankingowe. Rozmiar pliku 60.37 KB Data dodania 2022-08-18 08:02
Data publikacji 2022-08-18 08:02 Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-08-19 09:39 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz