'; ?> PSZOK w Reczu otwarty - aktualności

aktualności

PSZOK w Reczu otwarty

recz-1.jpg

Ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Gminy Recz. Dzięki tym środkom na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Szumin powstał zasilany energią słoneczną Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Instalacja, która pozwoli odzyskać ponad 470 ton odpadów rocznie, została oddana do użytku w poniedziałek, 21 lutego 2022 r.

 - To ważne i potrzebne mieszkańcom miejsce, w którym będą dbać o środowisko, ale także edukować się w zakresie ekologii. Na miejscu można oddać to, co już niepotrzebne, ale ma jeszcze szansę zyskać drugie życie. Całość zasila instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kWp, która rocznie wyprodukuje 5400 kWh czystej, zielonej energii – zapowiada Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Celem inwestycji jest stworzenie kompleksowego systemu do selektywnego zbierania odpadów i ich magazynowania w bezpieczny dla środowiska sposób. Efektem ekologicznym będzie odzysk surowców wtórnych: odpadów budowlano-remontowych i tekstylnych (300 ton rocznie), tworzyw sztucznych (60 t/rok), szkła i makulatury (po 50 t/rok), zużytych opon (10 t/rok) i elektrośmieci (3 t/rok).

Budowa PSZOKu w Reczu kosztowała prawie 840 tys. zł i została w całości sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przyznał Gminie prawie 840 tys. zł dofinansowania – po połowie w formie dotacji i pożyczki.

Data publikacji 2022-02-22 09:11 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki