'; ?> Skuteczne działania RDOŚ w Szczecinie - aktualności

aktualności

Skuteczne działania RDOŚ w Szczecinie

30-03-2020-rdos.jpg

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecnie zrealizowała wiele projektów pozwalających na poprawę sytuacji ekologicznej zachodniopomorskiego środowiska naturalnego. Realizując swoje działania statutowe, korzysta ze wsparcia zewnętrznego, pozwalającego na poszerzenie obszaru skutecznych działań, w tym z dofinansowania WFOŚiGW w Szczecinie.

Dzięki dofinansowaniom przyznawanym ze źródeł zewnętrznych takich jak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, program LIFE+, stają się możliwe aktywne działania w zakresie ochrony przyrody. Podejmowane wyzwania projektowe pozwalają przede wszystkim na skuteczniejszą ochronę czynną, ale także na regularne odświeżanie i doposażanie bazy edukacyjnej, co pozwala na efektywniejsze prowadzenie stoisk i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także warsztatów oraz zajęć szkoleniowych dla jednostek współpracujących z organami ochrony przyrody.

Wśród projektów i zadań realizowanych w ich ramach, na uwagę zasługują m.in. budowa pomostów na terenie rezerwatu Liwia Łuża, montaż tablic edukacyjnych na terenie 21 rezerwatów przyrody, budowa wiaty edukacyjnej w Złocieńcu czy organizacja konkursu plastycznego „Moja Natura”.

Więcej o działaniach RDOŚ na rzecz poprawy jakości środowiska można przeczytać w najnowszym wydaniu biuletynu Naturalnie (str. 27-29)

Data publikacji 2020-03-30 11:42 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2020-03-30 11:46 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki