'; ?> Stop pożarom składowisk - aktualności

aktualności

Stop pożarom składowisk

19-08-2020-pgk-koszalin.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansuje system przeciwpożarowy w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie oraz w miejscach składowania odpadów w Koszalinie. Beneficjentem jest koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Gromadzone zmieszane odpady komunalne oraz surowce wtórne ze względu na swój skład stwarzają potencjalne zagrożenie pożarowe. By go uniknąć, PGK Sp. z o.o. w Koszalinie przy wsparciu finansowym Funduszu, zamontuje system kamer, który pozwoli na bieżąco kontrolować miejsca magazynowania i składowania odpadów. W hali mechanicznej obróbki odpadów zostanie zamontowany system klap dymowych, co zwiększy odporność ogniową hali. Projekt zakłada też montaż działka wodno-pianowego wraz z niezbędną armaturą.

Koszt realizacji zadania: „Podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” to prawie 2,2 mln zł, z czego niemal 1,95 mln zł to pożyczka z możliwością częściowego umorzenia udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Data publikacji 2020-08-19 10:58 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki