'; ?> Szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych - aktualności

aktualności

Szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych

24-01-2019-szkolenia-de.jpg

Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakończyli pierwszą edycję szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych, którzy zostali rekomendowani i zgłoszeni przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenia odbywały się w dwóch cyklach. Łączny czas szkolenia wyniósł 6 dni i składał się z bloku wykładów o tematyce dotyczącej między innymi zarządzania energią w gminie, poprawie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz źródeł finansowania. W ramach wizyt studyjnych zorganizowano spotkania w formie „case study”, podczas których przyszli energetycy gminni poznali 7 różnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu oraz zdobyli wiedzę z zakresu elektromobilności. Tak innowacyjna forma kształcenia była możliwa dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Kołobrzeskiego Klastra Energii reprezentowanego przez panią Elżbietę Syrda i pana Tadeusza Żurka, jak również dzięki wsparciu udzielonemu przez panów Marcina Marucha i Krzysztofa Sobańskiego z Energa Obrót SA.

Podczas szkolenia kursantów odwiedził również Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie pan Paweł Mirowski, który opowiedział o wsparciu finansowym na działania proekologiczne jakie zapewnia Fundusz w województwie zachodniopomorskim. Ostatniego dnia odbyły się warsztaty z wypełniania wniosków w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, tak aby przyszli energetycy gminni mogli udzielać wsparcia zainteresowanym mieszkańcom w swoich regionach.

Szkolenie zakończyło się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymali certyfikaty zarejestrowane w Warszawie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenia zorganizowano w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i w całości sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.”.

Data publikacji 2019-01-24 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki