'; ?> Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach - aktualności

aktualności

Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach

25-03-2019-pyrzyce-termo.jpg

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian i stropodachu, modernizacja oświetlenia oraz montaż nawiewników okiennych – takie prace w ZS nr 1 w Pyrzycach dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W piątek, 22 marca, umowę dotacji w imieniu Funduszu podpisał Paweł Mirowski – Prezes Zarządu.

Wsparcie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 400 tysięcy złotych pozwoli na wykonanie kompleksowych prac, dzięki którym o 68 ton rocznie zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto obiekt będzie potrzebował o niemal 2400 GJ energii cieplnej mniej w skali roku, niż aktualnie. Łączny koszt przedsięwzięcia to niespełna 1,7 miliona złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Pyrzyckiego.

W wybudowanym w latach siedemdziesiątych XX wieku obiekcie Zespołu Szkół nr 1 imienia Noblistów Polskich w Pyrzycach działa: liceum ogólnokształcące, liceum dla dorosłych oraz niepubliczna szkoła podstawowa.

Prace termomodernizacyjne mają się zakończyć we wrześniu przyszłego roku.

Data publikacji 2019-03-25 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2021-01-21 15:09 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski