'; ?> Transport i środowisko wyzwania w dobie pandemii - aktualności

aktualności

Transport i środowisko wyzwania w dobie pandemii

17-06-2020-rodm.jpg

O ekologicznym transporcie i rozwiązaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju rozmawiali dziś w Szczecinie ucestnicy konferencji "Transport i środowisko – wyzwania w dobie pandemii", zorganizowanej przez Instytut Polska Bezpieczna.

Wśród prelegentów w panelu: Transport i środowisko – działania inwestycyjne i systemowe był Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przybliżył działania Funduszu na rzecz elektromobilności.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, a także mając na uwadze rozwój i promocję elektromobilności, wprowadził do swojej oferty mechanizmy finansowe, umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego zakup pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania, a osobom fizycznym – zakup samochodów, skuterów oraz rowerów elektrycznych, a także infrastruktury niezbędnej do ich ładowania - w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował zakup 48 samochodów elektrycznych i 19 stacji ładowania, przekazując dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji w kwocie ponad 5,6 mln zł.

Osiągnięty i planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, związany z zakupem wspomnianych pojazdów elektrycznych, to redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o blisko 44 tony rocznie.

Data publikacji 2020-06-17 16:16 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki