'; ?> Trzy auta elektryczne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - aktualności

aktualności

Trzy auta elektryczne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

elektryk-1.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił 100% dotacji w wysokości 426 tys. zł na zakup trzech samochodów elektrycznych, które służą w Urzędzie Marszałkowskim i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki nim do atmosfery rocznie nie trafi ponad 4,5 tony dwutlenku węgla.

 Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie w czwartek, 30 grudnia 2021 r. przekazał samochody Stanisławowi Wziątkowi – Członkowi Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W uroczystości wziął udział Leszek Dobrzyński – Poseł na Sejm RP, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski oraz Radni Sejmiku Województwa: Małgorzata Jacyna-Witt i Maciej Kopeć.

Dotacja ze środków Funduszu sprawiła, że Urząd Marszałkowski od 1 stycznia 2022 roku będzie dysponował w swojej flocie 10% pojazdów elektrycznych. Taki obowiązek nakłada ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Elektromobilność to motoryzacja przyszłości, dlatego Fundusz wspiera zakup samochodów elektrycznych i stacji ładowania nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także indywidualnych Beneficjentów. W ten sposób promujemy innowacyjny transport i przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska, gdyż pojazdy na prąd nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Samochody osobowe służą do transportu w Urzędzie Marszałkowskim oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z kolei pojazd dostawczy jest wykorzystywany przez pracowników Wydziałów: Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki oraz Administracyjnego między innymi do obsługi serwisowej stanowisk pracy oraz dostaw i odbioru sprzętu komputerowego. Auto dostawcze na jednym ładowaniu baterii przejedzie ponad 300 kilometrów, osobowe – co najmniej 275 km.

Elektromobilność – ze wsparciem Funduszu

Mając na uwadze rozwój i promocję elektromobilności, a przede wszystkim wymierne efekty ekologiczne, jakie przynosi wymiana lub zakup pojazdów o napędzie elektrycznym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wprowadził do oferty mechanizmy finansowe, umożliwiające zakup: pojazdów o napędzie elektrycznym, pojazdów hybrydowych o napędzie spalinowo-elektrycznym oraz stacji ładowania pojazdów jednostkom samorządu terytorialnego oraz osobom fizycznym.

Dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych, hybrydowych typu plug-in i stacji ładowania dla jednostek samorządowych odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi w Zasadach udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Dofinansowanie wynosi: do 50% w formie dotacji, do 100% przy dofinansowaniu w formie pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia do 20% w przypadku m.in. jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych – nie więcej niż 0,5 mln zł) lub do 100% przy przekazaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Nabór wniosków jest ciągły – Fundusz cały czas przyjmuje wnioski o dofinansowanie.

Do tej pory szczeciński Fundusz wsparł zakup przez samorządy 51 pojazdów o napędzie elektrycznym, 2 pojazdów o napędzie spalinowo-elektrycznym (hybryd typu plug-in) oraz 21 stacji ładowania pojazdów dofinansowaniem w wysokości ponad 5,5 miliona złotych.

Zakupione przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Szczecinie zasiliły floty m.in.: Wojewody Zachodniopomorskiego (w tym hybryda typu plug-in), Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (w tym: pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy, przekazane do służby w grudniu 2018 roku), jednostek Gminy Miasta Szczecin (Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział Oświaty Urzędu Miasta, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Domy Pomocy Społecznej), Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Enea Operator Sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Spółki Goleniowskiego Wodociągi i Kanalizacja w Goleniowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, Straży Miejskich w Stargardzie i Kołobrzegu i Uzdrowiska Świnoujście.

Data publikacji 2021-12-30 15:42 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki