'; ?> Trzy lata Programu Czyste Powietrze w Województwie Zachodniopomorskim - aktualności

aktualności

Trzy lata Programu Czyste Powietrze w Województwie Zachodniopomorskim

czp-walcz.jpg

Czyste Powietrze zmienia Pomorze Zachodnie. W ramach rządowego programu, realizowanego od 18 września 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, mieszkańcy naszego regionu otrzymali niemal 145 milionów złotych dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Fundusz oferuje także wsparcie na ten cel w ramach pilotażu, adresowanego do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej od 3 do 20 lokali oraz wspólnot mieszkaniowych.

Okazją do podsumowania 3 lat realizacji programu Czyste Powietrze w naszym regionie było spotkanie z udziałem Tomasza Wójcika – Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Marka Subocza - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Macieja Żebrowskiego – Burmistrza Wałcza.

Cel: likwidacja smogu

Czyste Powietrze to program, który kompleksowo podchodzi do tematu jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji w Polsce. Oferuje różnego rodzaju możliwości dofinansowania i budżet w wysokości ponad 100 miliardów złotych. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do Funduszu 8660 wniosków na kwotę 144.487.353 złotych, w tym: 123.349.995 zł to dotacje, 20.706.916 zł – pożyczki, a 430.442 zł – dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Fundusz zawarł z Beneficjentami 6473 umowy na kwotę 102.920.046,42 złotych.

Dzięki programowi mieszkańcy oddychają lepszej jakości powietrzem, gdyż efektem ekologicznym jest redukcja emisji zanieczyszczeń zatruwających powietrze, w tym pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzoapirenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla. - Program Czyste Powietrze pozwala uzyskać atrakcyjne wsparcie nie tylko na wymianę tak zwanych kopciuchów na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, ale również przeprowadzić kompleksową termomodernizację domu, obejmującą modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi na energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd ze słońca – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Nawet 37 tysięcy złotych dotacji

Mieszkańcy – zależnie od poziomu dochodów na członka rodziny – mogą otrzymać do 30 tysięcy złotych dotacji w poziomie podstawowym i do 37 tysięcy złotych dotacji w poziomie podwyższonym. Z wyższego wsparcia korzystają Beneficjenci, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1564 w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 w gospodarstwie jednoosobowym. Wniosek można złożyć przez internet – w Portalu Beneficjenta albo serwisie gov.pl, w Urzędzie Gminy lub – w ramach ścieżki bankowej – za pośrednictwem jednego z banków, oferującego wsparcie na częściową spłatę kredytu w programie.

Dobra współpraca z Gminami

WFOŚiGW w Szczecinie aktywnie współpracuje z zachodniopomorskimi samorządami w realizacji programu Czyste Powietrze. Do tej pory Fundusz zawarł porozumienia o współpracy ze 103 spośród 113, czyli ponad 91% gmin z naszego regionu, co plasuje WFOŚiGW w Szczecinie pod tym względem w ścisłej krajowej czołówce. Do zadań gmin, przystępujących do współpracy z Funduszem, należy między innymi pomoc Wnioskodawcom w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku, a także wystawianie zaświadczeń o dochodach. Każdej z 80 gmin, które podpisały aneksy do porozumień i zobowiązały się do utworzenia punktów konsultacyjnych, wypłacono zaliczkę w wysokości 9 tysięcy złotych, co łącznie przekłada się na wsparcie na poziomie 720 tysięcy złotych.

Łączny budżet zachęt dla Gmin, przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to ponad 100 mln . Obejmuje on wsparcie utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych (do 30 tys. zł), nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym) oraz do 16 mln zł na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków.

Spośród samorządów współpracujących z Funduszem najwięcej wniosków o dofinansowanie wpłynęło z: Goleniowa (283), Stargardu (206), Sianowa (162), Dobrej Szczecińskiej (130), Kamienia Pomorskiego (122), Pyrzyc (117), Gryfic (113), Malechowa (105), Nowogardu (104) oraz Wałcza (104).

Wsparcie: w Funduszu, przez internet i w Gminie

Pomoc w zakresie programu można uzyskać w WFOŚiGW w Szczecinie – w biurach przy ulicy Waryńskiego 17 w Szczecinie, ulicy Zwycięstwa 111 w Koszalinie oraz na Placu Wolności 8 w Szczecinku. Do dyspozycji mieszkańców są także infolinie: Funduszu (91 48 55 150; 94 34 67 220) oraz ogólnopolska (22 340 40 80). Wsparcie świadczą także Urzędy Gmin, które uruchomiły punkty informacyjno-konsultacyjne, w których mieszkańcy – blisko domu i bez konieczności jechania do Funduszu – mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach programu. Informacje o zasadach programu można znaleźć także na stronach: czystepowietrze.gov.pl, a także wfos.szczecin.pl w zakładce Czyste Powietrze.

Pilotaż – uzupełnieniem programu Czyste Powietrze

Dopełnieniem programu Czyste Powietrze jest realizowany przez WFOŚiGW w Szczecinie od 14 kwietnia 2021 roku pilotażowy program: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu to 10 milionów złotych. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele mieszkań) oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych, w których jest od 3 do 20 mieszkań. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Można też sfinansować wymianę okien i drzwi na energooszczędne oraz zadania termomodernizacyjne, w tym – w przypadku składania wniosku przez wspólnoty mieszkaniowe – docieplenie budynku. Wsparcie dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych to nawet 60% kwoty przedsięwzięcia.

Od rozpoczęcia pilotażu do Funduszu prawidłowo złożono 646 wniosków na kwotę 8.932.294,83 złotych. WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z Beneficjentami 287 umów na kwotę 3.612.583,40 zł. Szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce Budynki wielorodzinne – pilotaż.

Pliki do pobrania
  1. pdf Czyste Powietrze - prezentacja Rozmiar pliku 830.3 KB Data dodania 2021-11-18 19:53
Data publikacji 2021-11-18 19:53 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki