'; ?> Trzy miliony złotych na eko-inwestycje w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych - aktualności

aktualności

Trzy miliony złotych na eko-inwestycje w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych

26-05-2020-mikropozyczki.jpg

Jeszcze do 30 czerwca zachodniopomorscy Beneficjenci mogą składać wnioski w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Pula środków to 3 miliony złotych, a do wyboru jest 7 linii pożyczkowych – także na zakup samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych.

Nowością jest m.in. ujednolicenie kosztów kwalifikowanych oraz wymagań technicznych na poszczególne przedsięwzięcia z nową wersją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Udogodnieniem dla Beneficjentów jest też skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, a także zmniejszenie liczby niezbędnych załączników.

Beneficjentami Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych 2020 II, są osoby fizyczne, które:
•    nie kwalifikują się do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” pod względem formalnym, rzeczowym i finansowym;
•    posiadają prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;
•    posiadają prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie;
•    są najemcami lokalu komunalnego;
•    zameldowani są na terenie województwa zachodniopomorskiego – w przypadku linii A3 dotyczącej zakupu pojazdów elektrycznych;
•    posiadają prawo własności do nieruchomości – w przypadku linii A4 dotyczącej utylizacji wyrobów azbestowych.

Beneficjenci województwa zachodniopomorskiego mają do wyboru 7 Linii Pożyczkowych, pozwalających sfinansować inwestycje dotyczące ochrony powietrza, wód i gleby. Linie od A1 do A5, dotyczące ochrony powietrze, to między innymi możliwość wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na pompy ciepła, kotły kondensacyjne gazowe, kotły zasilane biomasą, a także możliwość przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji nieruchomości wraz z wymianą okien i drzwi. Istnieje również możliwość sfinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. W dobie walki o likwidację niskiej emisji w miastach wspieramy także Beneficjentów w możliwości zakupu elektrycznych samochodów, skuterów i rowerów o napędzie elektrycznym.

Najważniejsze informacje:

Nabór wniosków:
•    od 15 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania środków;

Oprocentowanie:
•    stałe – 2% w skali roku;

Maksymalny okres pożyczki:
•    od 5 do 15 lat,
•    w przypadku zakupu pojazdu elektrycznego do 5 lat;

Rozpatrzenie wniosku:
•    do 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku;

Termin realizacji przedsięwzięcia:
•    30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

Koszty kwalifikowane:
•    faktury do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone;

Wypłata środków:
•    30 dni od złożenia wniosku o wypłatę środków.

Podsumowanie nowości w Programie:
•    skrócono czas oceny wniosku o dofinansowanie;
•    brak obowiązku składania dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie;
•    koszty kwalifikowane oraz wymagania techniczne ujednolicono z nową wersją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”;
•    koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku są kwalifikowane;
•    czas na realizację przedsięwzięcia został wydłużony;
•    brak obowiązku składania sprawozdań z osiągniętych efektów ekologicznych po zakończeniu inwestycji;
•    brak obowiązku kasacji auta z silnikiem spalinowym przy zakupie auta elektrycznego.

Wniosek można pobrać ze strony wfos.szczecin.pl w zakładce Pożyczki dla Osób Fizycznych.

Data publikacji 2020-05-26 13:17 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki