'; ?> Ważne zmiany w regulaminie naboru wniosków na usuwanie barszczu Sosnowskiego - aktualności

aktualności

Ważne zmiany w regulaminie naboru wniosków na usuwanie barszczu Sosnowskiego

barszcz-sosnowskiego-2.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce związanym z rozprzestrzenianiem się groźnego dla życia koronawirusa SARS-CoV-2 postanowił wydłużyć termin składania wniosków na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego do dnia 31.07.2020 r.

Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac jest posiadanie przez Beneficjenta aktualnej inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego oraz programu usuwania.  Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i jednostki sektora finansów publicznych z województwa zachodniopomorskiego. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Ważną zmianą jest również to, że dotowany w porównaniu do ubiegłorocznego naboru nie będzie zobowiązany do prowadzenia zabiegów usuwania barszczu i zapobiegania jego odnowieniom przez okres minimum 2 lat.

Data publikacji 2020-05-28 07:48 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki