'; ?> WFOŚiGW w Szczecinie na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym OSG 2018 - aktualności

aktualności

WFOŚiGW w Szczecinie na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym OSG 2018

19-10-2018-osg.jpg

IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” odbywa się w dniach 18-19 października na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele świata gospodarki, polityki, nauki i biznesu, którzy dyskutują między innymi na temat zabezpieczenia polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego i finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. W panelach bierze udział Paweł Mirowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Na stoisku Ministerstwa Energi informacji zaproszonym gościom udzielają miedzy innymi Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie w ramach w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, poddziałanie 1.3.3, działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Data publikacji 2018-10-19 00:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki