'; ?> Wsparcie dla kolejnych jednostek OSP w ramach Programu Mały Strażak - aktualności

aktualności

Wsparcie dla kolejnych jednostek OSP w ramach Programu Mały Strażak

24-09-2020-osp-szczecin.jpg

Do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafi nowy sprzęt, niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Radiotelefony, motopompy, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz dwutlenku węgla zostaną kupione w ramach III edycji Programu Mały Strażak.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – w obecności Pana Artura Szałabawki – Posła na Sejm RP, Pana Czesława Hoca – Posła na Sejm RP, Pana Tomasza Hinca – Wojewody Zachodniopomorkskiego oraz Pana bryg. Jarosława Tomczyka – Komendanta Wojewódzkiego PSP przedstawicielom 22 jednostek OSP zostały dziś przekazane umowy dofinansowania na łączną kwotę prawie pół miliona zł.

- To już kolejna edycja programu WFOŚiGW, dzięki któremu do strażaków-ochotników trafia sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia – podkreśla wojewoda Tomasz Hinc.

Ochotnicze Straże Pożarne w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie mogły ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia, a maksymalna wysokość wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych. Ze wsparcia skorzystają OSP, które nie uzyskały wsparcia w ramach poprzednich edycji Programu.

- Strażacy-Ochotnicy są często pierwsi na miejscu akcji i działają na rzecz bezpieczeństwa obywateli, ale także ochrony środowiska, a do codziennej służby potrzebują niezawodnego wyposażenia. Fundusz – w ramach Programu „Mały Strażak” już po raz trzeci wspiera jednostki OSP w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz mieszkańców i środowiska województwa zachodniopomorskiego – zaznacza Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Umowy dofinansowania w formie dotacji otrzymali przedstawiciele 22 Ochotniczych Straży Pożarnych w: Mętnie (25.000 zł), Tuczy (25.000 zł), Krzywinie (11 254,50 zł), Reptowie (25.000 zł), Rychnowie (23 057,21 zł), Kozielicach (25.000 zł), Otanowie (2.250 zł), Rożnowie (16.918,10 zł), Warnicach (22.090,21 zł), Bierzwniku (25.000 zł), Mostkowie (22.300 zł), Mrzeżynie (24.000 zł), Trzebiatowie (24.000 zł), Międzyzdrojach (25.000 zł), Dobrzanach (24.750 zł), Żarowie (25.000 zł), Kołczewie (22.500 zł), Wełtyniu (22.500 zł), Zagoździe (24.700 zł), Rydzewie (24.570 zł), Ostrowicach (24.480 zł) oraz Przelewicach (24.750 zł). Całkowity koszt zakupu nowego sprzętu dla tych jednostek to niemal 550 tys. zł.

Łącznie w ramach tegorocznej, III edycji Programu ze wsparcia skorzysta 69 jednostek OSP z całego regionu. Budżet Programu to niespełna 1,57 mln zł, z czego prawie 1,37 mln zł to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 0,2 mln zł – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach dwóch poprzednich edycji Programu - dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 0,5 mln zł - nowy sprzęt kupiło 28 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Uwzględniając III edycję Programu, ze wsparcia na zakup niezbędnego oprzyrządowania skorzysta 97 jednostek.

Zakup wozów strażackich – ze wsparciem Funduszu

WFOŚiGW w Szczecinie wspiera także jednostki OSP w wymianie wozów strażackich na nowe w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych”. W tegorocznej edycji Programu nowe samochody kupią jednostki OSP z: Karsina – ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy; Starej Dąbrowy, Dobrej (powiat łobeski), Dębic, Rozwarowa, Wartkowa, Witankowa, Janiewic, Pomianowa, Kozielic, Czaplinka, Morynia, Korzystna i Kobylanki
– średnie wozy; Otanowa i Derczewa – lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze. Łączny koszt ich zakupu to blisko 11,8 miliona złotych, z czego ponad 6,65 mln zł to udział własny jednostek OSP, a niemal 5,15 mln zł – dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 4,02 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1,13 mln zł).

W ramach dwóch poprzednich edycji Programu Fundusz wsparł finansowo zakup 29 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych i 3 łodzi ratowniczych o łącznej wartości ponad 23 mln zł
– m.in. dla OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Rowie, Ładzinie, Żabowie, Kolinie, Bielkowie, Wełtyniu, Osiekach, Wilkowicach, Barzowicach, Tychowie, Nowym Worowie, Drawnie, Rogowie i Reczu.

Data publikacji 2020-09-24 11:52 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki