'; ?> Wsparcie dla WIORiN, WIOŚ i Państwowej Straży Łowieckiej - aktualności

aktualności

Wsparcie dla WIORiN, WIOŚ i Państwowej Straży Łowieckiej

umowy-wfosigw-28-03-6.jpg

Ponad 2,6 mln złotych dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na termomodernizację budynku przy ulicy Matejki 6B w Szczecinie, nowy sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz wyposażenie dla Państwowej Straży Łowieckiej. W poniedziałek, 28 marca 2022 r. zostały podpisane umowy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie i Wojewodą Zachodniopomorskim. Łączny koszt inwestycji to prawie 4,9 mln zł.

W uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział m.in. Małgorzata Golińska – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Marek Gróbarczyk - Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski i Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

- Kwota przeznaczona dziś w ramach podpisywanych umów to prawie 4,9 mln zł na wsparcie termomodernizacji budynku w Szczecinie, nowy sprzęt do walki z przestępcami środowiskowymi czy wyposażenie dla Państwowej Straży Łowieckiej. Jako resort klimatu i środowiska zwiększamy tempo prośrodowiskowych działań zarówno dla województwa zachodniopomorskiego, jak i całego kraju. To duże środki przeznaczone na zadania na rzecz ochrony klimatu, środowiska i poprawę jakości życia naszych obywateli – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

- Dofinansowanie inwestycji WIORiN, WIOŚ oraz Państwowej Straży Łowieckiej, pozwoli wzmocnić te trzy niezwykle ważne inspekcje w zakresie ochrony środowiska. Odpowiednie wyposażenie ułatwi zatrudnionym w nich specjalistom skutecznie realizować zadania – mówi Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski.

Budynek przy Matejki 6b w Szczecinie będzie przyjazny środowisku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie – dzięki prawie 1,5 mln zł dofinansowania z Funduszu – przeprowadzi kompleksową termomodernizację obiektu szczecińskiego oddziału przy ul. Matejki 6B. Dzięki niej budynek będzie bardziej efektywny energetycznie. WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował m.in. docieplenie dachu, montaż nowych okien na poddaszu i w przyziemiu, a także wymianę instalacji centralnego ogrzewania i montaż nowych grzejników. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Koszt całkowity to ponad 3,7 mln zł, a finał prac – w grudniu 2024 roku.

Sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej

Dzięki 820 tys. zł dofinansowania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie kupi m.in. 2 samochody terenowe, drona z kamerą, laptopy i latarki. - Pożary składowisk, nielegalne wysypiska, miejsca potencjalnego skażenia wód lub przekroczenia norm jakości powietrza – pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie będą reagować jeszcze szybciej w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla środowiska. Inspektorzy WIOŚ – podobnie jak wspierani przez Fundusz Strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej – potrzebują sprzętu i wyposażenia, niezbędnego w codziennej służbie. Fundusz udziela dofinansowania, by byli jeszcze skuteczniejsi – zaznacza Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. WIOŚ kupi nowy sprzęt przed końcem 2022 roku.

Państwowa Straż Łowiecka z nowym wyposażeniem

Dwa samochody terenowe z napędem 4x4, 3 monookulary termowizyjne i lampy LED z pilotem typu szperacz – zostaną kupione dzięki 334 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie dla Wojewody Zachodniopomorskiego. Sprzęt posłuży Państwowej Straży Łowieckiej do działań dotyczących przestrzegania ustawy o ochronie przyrody: patroli na obszarach chronionych i w rejonie stanowisk zwierząt chronionych, a także kontroli przestrzegania ustawy Prawo łowieckie w tym ochrony przed kłusownikami, a także zwalczania przestępstw w zakresie łowiectwa.  Celem projektu jest też wspieranie kół łowieckich w utrzymaniu i ochronie bioróżnorodności, a także organizacja zajęć przyrodniczo-łowieckich dla dzieci i młodzieży.

Data publikacji 2022-03-28 16:44 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki