'; ?> Zachodniopomorski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich - aktualności

aktualności

Zachodniopomorski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

26-09-2019-gospodynie-wiejskie.jpg

Już w najbliższych dniach dwa szczególne dla polskiej wsi wydarzenia regionalne – spotkania mieszkanek naszego regionu w ramach Zachodniopomorskiego Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich. 28 września w Lekowie, w gminie Świdwin oraz 3 października w Pyrzycach spotkają się najaktywniejsze mieszkanki województwa, by zaprezentować działalność swoich organizacji oraz zawalczyć o nagrody w konkursie kulinarnym „Słodkie Smaki Regionów.”

W ramach spotkań zostanie przedstawiona zostanie również bogata oferta finansowania, nie tylko działalności Kół Gospodyń Wiejskich, ale również działań związanych z ochroną środowiska na obszarach wiejskich.

Zapraszamy przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby chętne, by takie organizacje zakładać.

Program najbliższych wydarzeń:

28 września 2019 r. - Lekowo (gmina Świdwin) - Hala sportowa
3 października 2019 r. - Pyrzyce - Zespół Szkół im. Noblistów Polskich, ul. Lipiańska 2, 74-200 Pyrzyce

Godz. 11.00 – 16.00

11.00 – 11.10 - Powitanie połączone z zapowiedzią konkursu na potrawę regionalną
11.10 – 12.10 - Przedstawiciel Resortu Środowiska - Ministerstwo Środowiska na rzecz polskiej wsi
- Program „Czyste Powietrze” – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i ocieplenia budynku jednorodzinnego.
- Program „Mój Prąd” – dofinansowanie mikroinstalacjifotowoltaicznych.
- Program „Agroenergia” – dofinansowanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla rolników indywidualnych.
- Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dofinansowanie regeneracji zakwaszonych gleb.
- Inne działania Ministerstwa Środowiska skierowane do rolników i mieszkańców wsi.
- Programy dofinansowania WFOŚiGW w Szczecinie.

12:10 – 13:00 - Pokaz kulinarny

13:00 – 14:00 - Prezentacje
- Prezentacja nt. możliwości i źródeł ubiegania się o środki na prowadzenie KGW
- Prezentacja nt. rejestracji produktu regionalnego
- Prezentacja nt. rozliczania KGW - uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
- Prezentacja nt. sprzedaży produktów spożywczych przez KGW

14:00 – 14:15 - Przerwa

14:15 – 15:00 - Występ zespołu/Pokaz artystyczny

15:00– 15:30 - Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wręczenie podziękowań za udział w wydarzeniu

Równolegle
- Stoisko edukacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- Stoisko edukacyjne Lasów Państwowych
- Stoisko KOWR w ramach programu „Polska smakuje”
- Stoisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
- Stoisko NFZ

Data publikacji 2019-09-26 11:03 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2019-09-26 11:04 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki