'; ?> Zachodniopomorskie szpitale z pomocą na walkę z COVID-19 - aktualności

aktualności

Zachodniopomorskie szpitale z pomocą na walkę z COVID-19

08-04-2020-covid-szczecin.jpg

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie oraz Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie otrzymają łącznie 250 tysięcy złotych na utylizację odpadów medycznych, w tym ubrań ochronnych oraz maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny w walce z koronawirusem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie angażuje się w ogólnopolską akcję pomocy szpitalom walczącym z epidemią COVID-19.

Inicjatywie patronuje Ministerstwo Klimatu i Agencja Rezerw Materiałowych. „Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Medykom, którzy codziennie wykonują ogromną pracę, opiekując się chorymi na COVID-19, niejednokrotnie narażając własne zdrowie i życie. Ze względów sanitarnych, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się koronawirusem, odpady w postaci maseczek, przyłbic i kombinezonów ochronnych, z których korzystają, muszą być zagospodarowywane w bezpieczny sposób. Dlatego też cieszy nas inicjatywa Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego oraz troskę o środowisko, przekażą wsparcie finansowe na ten cel” – mówi minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak dodał szef resortu klimatu, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mogą mieć styczność z odpadami medycznymi. Bezpieczne zagospodarowanie zużytych ubrań ochronnych i maseczek, wykorzystywanych przez personel medyczny, jest bardzo istotnym zadaniem, którego bieżąca realizacja wymaga wsparcia.

Wsparcie we wszystkich regionach

Każdy z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przekaże wsparcie finansowe szpitalom w swoim regionie. „Będziemy na bieżąco współpracować z Agencją Rezerw Materiałowych i Urzędami Wojewódzkimi, by skutecznie i sprawnie przekazywać środki szpitalom i izolatoriom tworzonym w poszczególnych województwach” – zapowiada Paweł Mirowski, Przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów WFOŚiGW i Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Łączna kwota wypłacona przez Fundusze wyniesie ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych, z czego do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie trafi 170 tysięcy złotych, a do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie – 80 tysięcy złotych.

Pomoc nie tylko na utylizację odpadów medycznych

W związku z pandemią koronawirusa szczeciński Fundusz podjął wiele działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, m. in. przekazując zestawy plastyczne dla dzieci przebywających w szpitalu przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie oraz kubki termiczne dla personelu oddziału zakaźnego. Fundusz przekazał także długopisy, niezbędne Straży Granicznej podczas kontroli osób wjeżdżających do Polski. WFOŚiGW w Szczecinie wspiera też akcję #Zostańwdomu, publikując na stronie internetowej i w mediach społecznościowych materiały edukacyjne, które mają na celu wypełnienie wolnego czasu i zainteresowanie najmłodszych przyrodą.

Od 26 lat Fundusze działają w systemie

WFOŚiGW razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikatowy w skali Europy system finansowania zadań związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we wspólne ogólnopolskie programy, w tym Program Priorytetowy Czyste Powietrze, program usuwania azbestu, wapnowania regeneracyjnego gleb i wsparcia Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie bezpłatnego wsparcia w zakresie realizacji inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Data publikacji 2020-04-08 08:58 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki