'; ?> Zachować bioróżnorodność chroniąc przyrodę - aktualności

aktualności

Zachować bioróżnorodność chroniąc przyrodę

14-10-2020-wpn.jpg Fot.: Woliński Park Narodowy

„Zachować bioróżnorodność – chroniąc przyrodę” to projekt realizowany na terenie Wolińskiego Parku Narodowego z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2019-2020. W projekcie zostały zrealizowane zadania z zakresu ochrony czynnej zagrożonych gatunków i siedlisk.

Projekt ma na celu wsparcie różnorodności biologicznej i obejmuje działania:
1.    Wzmocnienie populacji pajęcznicy liliowatej (Anthericum liliago L.), gatunku muraw kserotermicznych, objętego ochroną ścisłą i zagrożonego wyginięciem;
2.    Stworzenie miejsc gniazdowania dla owadów pszczołowatych (Apoidea) w ich naturalnym biotopie;
3.    Ograniczenie śmiertelności płazów przekraczających jezdnię drogi 102 Międzyzdroje – Dziwnów w miejscach migracji na wysokości j. Gardno;
4.    Zabezpieczenie wydm i klifów przed antropopresją poprzez grodzenia oraz usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.

W ramach zadania na terenie Parku powstało 10 schronień dla owadów z rodziny pszczołowatych.wykonanych z naturalnych materiałów tj. trzcina, włókno z drzew liściastych, nawiercone drewno, cegła, glina. Schronienia gwarantują owadom zaciszne miejsce, w którym mogą nocować, skryć się przed deszczem i drapieżnikami, rozmnażać się i spędzać zimę.

Efektem projektu jest także ochrona czynna żab przekraczających nadmorską drogę nr 102, a także przygotowanie tablic informacyjnych i wykonanie sezonowych barier zabezpieczających przed antropopresją na plażach.

Koszt wszystkich prac to niemal 220 tysięcy złotych, z czego 140 tys. zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Więcej o projekcie Wolińskiego Parku Narodowego można przeczytać w najnowszym wydaniu biuletynu Naturalnie.

Data publikacji 2020-10-14 11:59 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki