'; ?> Zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - aktualności

aktualności

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

lezka-1.jpg

Minister środowiska Henryk Kowalczyk podsumował rezultaty zmian legislacyjnych w zakresie finansowania ochrony środowiska. W ich wyniku roczne oszczędności wyniosą ponad 4 miliony złotych.

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (WFOŚiGW) było jednym z celów uchwalonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W styczniu 2017 r. w zarządach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zasiadały łącznie 54 osoby. Dziś, po roku od wprowadzonych zmian, jest to 27 osób – mówił minister środowiska.

Zmniejszenie liczby członków zarządu wojewódzkich funduszy wygeneruje oszczędności na wynagrodzeniach w kwocie ponad 4 milionów złotych. Co ważne, obecnie w większości wojewódzkich funduszy zrezygnowano z wypłat nagród rocznych dla członków zarządu, podczas gdy w latach 2015-2016 na ten cel przeznaczano corocznie ok. 2,5 miliona złotych – podkreślał minister Kowalczyk.

Wprowadzona w 2017 roku reforma wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidywała m.in. ograniczenie liczby członków zarządów na szczeblu województwa z 5 do 2, a także ograniczenie z 7 do 5 liczby członków rad nadzorczych. Przed zmianami w zarządach wfośigw zasiadały 54 osoby, a liczba członków rad nadzorczych wynosiła 112. Obecnie zarządy składają się łącznie z 27 osób, a rady nadzorcze z 80.

W latach 2015-2017 średnie roczne koszty wynagrodzeń członków zarządów wszystkich wfośigw wynosiły ok. 11 mln zł., natomiast obecnie kształtują się na poziomie ok. 6,6 mln zł., dzięki czemu powstaną oszczędności w wysokości ok. 4 mln zł. rocznie.

Zaoszczędzone środki finansowe mogą zostać spożytkowane na realizację ustawowych zadań wfośigw, a więc na wspieranie przedsięwzięć proekologicznych, realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców i sektor publiczny.

W wojewódzkich funduszach zostaje więcej pieniędzy, a więc może zostać zrealizowana większa liczba inwestycji poprawiających stan środowiska, w którym żyjemy – zaznaczył minister Henryk Kowalczyk.

Data publikacji 2018-09-17 00:00 Wytworzył(a) Mos.gov.pl Wprowadził(a) Konrad Czarnecki