'; ?> budynki wielorodzinne - pilotaż - dokumenty do pobrania

budynki wielorodzinne - pilotaż - dokumenty do pobrania

UWAGA: Formularze wniosków odpowiadające wzorom zamieszczonym poniżej, są dostępne w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie  po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Pliki do pobrania
 1. docx Wzór wniosku o płatność Rozmiar pliku 59.5 KB Data dodania 2021-08-12 14:43
 2. pdf Instrukcja do WoP Rozmiar pliku 575.25 KB Data dodania 2021-08-12 14:43
 3. xlsx Zał. 1 do instrukcji WoP - Szablon zestawienia Rozmiar pliku 12.73 KB Data dodania 2021-08-12 14:45
 4. docx zał. 2 do instrukcji WoP - Wzór Protokół odbioru prac wykonawcy Rozmiar pliku 89.36 KB Data dodania 2021-08-12 14:45
 5. docx zał. 3 do Instrukcji WoP - Wzór zaświadczenia OSD Rozmiar pliku 19 KB Data dodania 2021-08-12 14:45
 6. pdf Metodyka szacowania efektu ekologicznego Rozmiar pliku 617.59 KB Data dodania 2021-08-12 14:45
 7. pdf Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie - budynki wielorodzinne obowiązuje do 27.12.2021 r. Rozmiar pliku 2.59 MB Data dodania 2021-08-18 15:29
 8. pdf Instrukcja do WoD wielorodzinne część 1 i 2 Rozmiar pliku 433.33 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 9. pdf Instrukcja WoD wielorodzinne część 3 Rozmiar pliku 261.65 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 10. pdf Ogłoszenie o naborze Rozmiar pliku 128.11 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 11. pdf Program Priorytetowy -budynki wielorodzinne - Obowiązujący do dnia 19.04.2022 r. Rozmiar pliku 5.17 MB Data dodania 2021-08-18 15:29
 12. pdf Program Priorytetowy- budynki wielorodzinne - koszty cz 1 i 2 - Obowiązujący do dnia 19.04.2022 r. Rozmiar pliku 240.34 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 13. pdf Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz 3 - Obowiązujący do dnia 19.04.2022 r. Rozmiar pliku 241.11 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 14. pdf Wzór wniosku o dofinansowanie wielorodzinne - Część 1 i 2 Rozmiar pliku 392.25 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 15. pdf Wzór wniosku o dofinansowanie wielorodzinne - Część 3 Rozmiar pliku 402.43 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 16. pdf Zał 1 do Instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 - wykaz dochodówhodów Rozmiar pliku 151.54 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 17. pdf Zał 1 do instrukcji WoD wielorodzinne część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa Rozmiar pliku 119.1 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 18. pdf Zał 2 do Instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 - klauzula współmałżonek Rozmiar pliku 118.48 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 19. pdf Zał 3 do instrukcji WoD wielorodzinne część 1 i 2 - klauzula współwłaściciel Rozmiar pliku 122.08 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 20. pdf Załączniki do WoD wielorodzinne część 1 i 2 - oświadczenia_czysty Rozmiar pliku 117.71 KB Data dodania 2021-08-18 15:29
 21. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie Rozmiar pliku 1.49 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 22. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Wzór wniosku o dofinansowanie wielorodzinne - część 1 i 2 Rozmiar pliku 1.05 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 23. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Wzór wniosku o dofinansowanie wielorodzinne - część 3 Rozmiar pliku 1.08 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 24. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Ogłoszenie o naborze Rozmiar pliku 532.27 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 25. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Załączniki do WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - oświadczenia Rozmiar pliku 435.13 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 26. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Instrukcja do WoD wielorodzinne - część 3 Rozmiar pliku 633.46 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 27. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Instrukcja do WoD wielorodzinne - część 1 i 2 Rozmiar pliku 1.08 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 28. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Załącznik nr 1 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa Rozmiar pliku 369.41 KB Data dodania 2021-04-14 09:02
 29. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Załącznik nr 3 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - klauzula współwłaściciel Rozmiar pliku 369.7 KB Data dodania 2021-04-14 09:02
 30. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Załącznik nr 2 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - klauzula współmałżonek Rozmiar pliku 368.24 KB Data dodania 2021-04-14 09:02
 31. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Załącznik nr 1 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - wykaz dochodów nieopodatkowa Rozmiar pliku 472.88 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 32. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - zachodniopomorskie Rozmiar pliku 334.39 KB Data dodania 2021-11-09 10:54
 33. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz. 1 i 2 Rozmiar pliku 229.26 KB Data dodania 2021-11-09 11:02
 34. pdf Nabór do dnia 15.08.2021 r. - Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz. 3 Rozmiar pliku 230.72 KB Data dodania 2021-11-09 11:02
 35. pdf Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie - budynki wielorodzinne obowiązuje od 28.12.2021 r. Rozmiar pliku 262.9 KB Data dodania 2021-12-28 13:47
 36. pdf Obowiązuje od dnia 20.04.2022 r. - Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - zachodniopomorskie Rozmiar pliku 367.79 KB Data dodania 2022-04-21 13:17
 37. pdf Obowiązuje od dnia 20.04.2022 r. - Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz. 1 i 2 Rozmiar pliku 240.41 KB Data dodania 2022-04-21 13:17
 38. pdf Obowiązuje od dnia 20.04.2022 r. - Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz. 3 Rozmiar pliku 241.19 KB Data dodania 2022-04-21 13:17