budynki wielorodzinne - pilotaż - dokumenty do pobrania

UWAGA: Formularze wniosków odpowiadające wzorom zamieszczonym poniżej, są dostępne w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie  po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Pliki do pobrania
 1. pdf Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - zachodniopomorskie Rozmiar pliku 367.89 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 2. pdf Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz. 1 i 2 Rozmiar pliku 242.26 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 3. pdf Program Priorytetowy - budynki wielorodzinne - koszty cz. 3 Rozmiar pliku 240.9 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 4. pdf Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie Rozmiar pliku 1.49 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 5. pdf Wzór wniosku o dofinansowanie wielorodzinne - część 1 i 2 Rozmiar pliku 1.05 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 6. pdf Wzór wniosku o dofinansowanie wielorodzinne - część 3 Rozmiar pliku 1.08 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 7. pdf Załączniki do WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - oświadczenia Rozmiar pliku 435.13 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 8. pdf Instrukcja do WoD wielorodzinne - część 1 i 2 Rozmiar pliku 1.08 MB Data dodania 2021-04-13 19:45
 9. pdf Instrukcja do WoD wielorodzinne - część 3 Rozmiar pliku 633.46 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 10. pdf Załącznik nr 1 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - wykaz dochodów nieopodatkowanych Rozmiar pliku 472.88 KB Data dodania 2021-04-13 19:45
 11. pdf Załącznik nr 1 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa Rozmiar pliku 369.41 KB Data dodania 2021-04-14 09:02
 12. pdf Załącznik nr 2 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - klauzula współmałżonek Rozmiar pliku 368.24 KB Data dodania 2021-04-14 09:02
 13. pdf Załącznik nr 3 do Instrukcji WoD wielorodzinne - część 1 i 2 - klauzula współwłaściciel Rozmiar pliku 369.7 KB Data dodania 2021-04-14 09:02
 14. pdf Ogłoszenie o naborze Rozmiar pliku 532.27 KB Data dodania 2021-04-13 19:45