'; ?> 28 zachodniopomorskich gmin zaangażowanych w obsługę Programu Czyste Powietrze - program "Czyste Powietrze"

program "Czyste Powietrze"

28 zachodniopomorskich gmin zaangażowanych w obsługę Programu Czyste Powietrze

23-08-2019-porozumienia-czp.jpg

Czaplinek, Karnice, Karlino, Białogard, Połczyn Zdrój oraz Gmina Miejska Wałcz. W piątek, 23 sierpnia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł w koszalińskim biurze Funduszu porozumienia z kolejnymi 6 gminami, dotyczące współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze. Łącznie w obsługę ogólnopolskiego Programu zaangażowało się do tej pory 28 gmin z naszego regionu.

O zaletach współpracy między Funduszem, a gminami mówili: Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Robert Stępień – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin).

Do zadań gmin, które zawarły porozumienia z Funduszem należy przygotowywanie i wypełnianie wraz z mieszkańcami wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie ich poprawności, a także prowadzenie działań doradczych. Następnie dokumenty złożone przez Wnioskodawców – po ich pozytywnej weryfikacji przez Gminę – trafiają do Funduszu, który przyznaje i wypłaca środki na inwestycję na rzecz poprawy jakości powietrza.

WFOŚiGW w Szczecinie wspiera samorządy, prowadząc szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i zapewniając dostęp do Portalu Beneficjenta, który pozwala na sprawne złożenie wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.

Szkolenie dla pracowników wyżej wymienionych gmin, dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze rozpocznie się w najbliższy czwartek, 29 sierpnia, o godzinie 9:00 w koszalińskim Biurze Funduszu (ul. Zwycięstwa 111).

O programie Czyste Powietrze

Program, którego celem jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i poprawa efektywności energetycznej budynków – pozwala uzyskać atrakcyjne dofinansowanie do 100% wartości inwestycji na wymianę źródła ciepła na ekologiczne, a także m.in. na kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to od 7 do 53 tysięcy złotych. Co ważne, beneficjenci – w zależności od dochodu na członka rodziny - mogą otrzymać nawet do 90% bezzwrotnej dotacji. Na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze do 2029 roku zostanie przeznaczona kwota ponad 103 miliardów złotych.

Data publikacji 2019-08-23 14:31 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki