'; ?> Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie ze wsparciem Doradców Energetycznych - program "Czyste Powietrze"

program "Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie ze wsparciem Doradców Energetycznych

dw-2022-6.jpg

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie realizują kolejną edycję spotkań informacyjnych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Tym razem, oprócz warunków Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami programu Ciepłe Mieszkanie, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

Wsparciem będą objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.

Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Szczecinie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym mieszkającym w budynkach wielorodzinnych.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych jest uzależniona od dochodów i została ustalona na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł

- podwyższonym- do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania jest podwyższona w każdym z poziomów o 5%.

Data publikacji 2022-12-20 15:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki