'; ?> Zaproszenie do udziału w webinarze nt. Programu Czyste Powietrze - program "Czyste Powietrze"

program "Czyste Powietrze"

Zaproszenie do udziału w webinarze nt. Programu Czyste Powietrze

17-02-2021-webinar-czp.jpg

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie serdecznie zaprasza przedstawicieli gmin z województwa zachodniopomorskiego do udziału w webinarze: „Czyste Powietrze: nowe możliwości wsparcia finansowego dla zachodniopomorskich gmin”.

Webinar odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. o godzinie 11:00 na platformie Microsoft Teams.

Celem webinaru jest zaprezentowanie przedstawicielom gmin z Pomorza Zachodniego nowych możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Zachodniopomorskie gminy, które zawrą porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będą mogły uzyskać środki na pokrycie obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach wdrażania programu Czyste Powietrze. Więcej szczegółów o możliwościach wsparcia znajdziecie Państwo na załączonych infografikach.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia do poniedziałku, 15 lutego 2021 roku do godziny 12:00 na adres: promocja@wfos.szczecin.pl

Data publikacji 2021-02-12 09:59 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki