'; ?> dokumenty do pobrania

dokumenty do pobrania

UWAGA: Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego nieruchomości/posesji przed inwestycją oraz udokumentować poszczególne etapy realizacji instalacji i stan po zakończeniu procesu inwestycyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Dokumentację fotograficzną należy obowiązkowo dołączyć do zapotrzebowania na wypłatę środków. 

 • Ogłoszenie o naborze
 • Regulamin naboru wniosków
 • Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
 • Zapotrzebowanie na wypłatę ze środków WFOŚiGW w Szczecinie – na druku Funduszu
 • Kserokopia protokołu odbioru końcowego w ramach Programu priorytetowego
  : „Agroenergia” poświadczona przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem – na druku Funduszu
 • Oświadczenie Beneficjenta ramach Programu priorytetowego pn.: „Agroenergia” – na druku Funduszu.
Pliki do pobrania
 1. pdf 1-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.pdf Rozmiar pliku 402.07 KB Data dodania 2021-10-01 07:28
 2. pdf 2-program-priorytetowy-pp-agroenergia-czesc-i.pdf Rozmiar pliku 898.87 KB Data dodania 2021-10-01 07:28
 3. pdf 3-regulamin-naboru-wnioskow-na-dotacje-2021-r-pp-agroenergia.pdf Rozmiar pliku 629.13 KB Data dodania 2021-10-01 07:28
 4. pdf 5-oswiadczenie-beneficjenta-pp-agroenergia.pdf Rozmiar pliku 459.53 KB Data dodania 2021-10-01 07:28
 5. pdf 6-protokol-odbioru-koncowego-pp-agroenergia.pdf Rozmiar pliku 688.66 KB Data dodania 2021-10-01 07:28
 6. docx 7-zalecenia-do-uproszczonego-audytu-energetycznego-dla-pc-p.docx Rozmiar pliku 27.17 KB Data dodania 2021-10-01 07:28
 7. xls 4-druk-zapotrzebowania-na-wyplate-dotacji-pp-agroenergia.xls Rozmiar pliku 33.28 KB Data dodania 2021-10-01 12:56