'; ?> konkursy i nabory wniosków - Barszcz Sosnowskiego - budżet i terminy

konkursy i nabory wniosków - Barszcz Sosnowskiego - budżet i terminy

Zaplanowana alokacja środków na realizację programu usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2022 wynosi 500.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 03.01.2022 r. do 31.05.2022 r. na formularzu według wzoru o symbolu BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2022 wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Funduszu na 2022 r., przy większej ilości wniosków decyduje kolejność wpływu.