konkursy i nabory wniosków - Barszcz Sosnowskiego - budżet i terminy

Zaplanowana alokacja środków na realizację programu usuwania barszczu Sosnowskiego w roku 2021 wynosi 450.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 07.01.2021 r. do 31.05.2021 r. na formularzu według wzoru o symbolu BARSZCZ SOSNOWSKIEGO 2021 wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski przyjmowane będą w systemie ciagłym, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie finansowym Funduszu na 2021 r., przy większej ilości wniosków decyduje kolejność wpływu.