konkursy i nabory wniosków - Edukacja Ekologiczna - budżet i terminy

Uwzględniając dużą ilość wniosków jakie wpłynęły w 2021 r. od Wnioskodawców  na dofinansowanie zadań mających charakter inwestycyjny oraz w  związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce związanym z rozprzestrzenianiem się groźnego dla życia koronawirusa SARS-CoV-2 i zmniejszonym zainteresowaniem realizacją projektów z zakresu edukacji ekologicznej. Zarząd Funduszu podjął decyzję o zmniejszeniu alokacji środków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej do kwoty 1.500.000,00 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 7 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2021.