'; ?> konkursy i nabory wniosków - Edukacja Ekologiczna - budżet i terminy

konkursy i nabory wniosków - Edukacja Ekologiczna - budżet i terminy

Zaplanowana alokacja środków na realizacje projektów części A oraz części B z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2023 wynosi 2.000.000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 16 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2023.

Projekty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru, mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. W przypadku części B maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji może stanowić do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 15.000,00 zł.

Projekty nieinwestycyjne (np.: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje) wyłonione w drodze naboru, mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. W przypadku części B maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji może stanowić do 75% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 15.000,00 zł.

Minimalna wartość projektu, zarówno w części A, jak i części B, musi wynosić co najmniej 5.000,00 zł.

Wnioskodawca w trakcie naboru w roku kalendarzowym może uzyskać wsparcie na jedno zadanie zarówno w części A, jak i w części B. Uzyskanie wsparcia na więcej niż jeden projekt w którejkolwiek z części możliwe jest jedynie za zgodą Zarządu Funduszu.