'; ?> konkursy i nabory wniosków - Edukacja Ekologiczna - o programie

konkursy i nabory wniosków - Edukacja Ekologiczna - o programie

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej, tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt/zadanie – realizowane przez beneficjentów, dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców oraz efektywnych ekonomicznie.