'; ?> konkursy i nabory wniosków - Ochrona Przyrody - budżet i terminy

konkursy i nabory wniosków - Ochrona Przyrody - budżet i terminy

Zaplanowana alokacja środków na realizację projektów z zakresu ochrony przyrody w roku 2023 wynosi 1.500.000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 16 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na rok 2023.