konkursy i nabory wniosków - Ochrona Przyrody - budżet i terminy

Zaplanowana alokacja środków na realizację projektów z zakresu ochrony przyrody w roku 2021 wynosi 500.000,00 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 7 stycznia 2021r.  do 30 lipca 2021r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na rok 2021.