'; ?> konkursy i nabory wniosków - Ochrona Przyrody - budżet i terminy

konkursy i nabory wniosków - Ochrona Przyrody - budżet i terminy

Zaplanowana alokacja środków na realizację projektów z zakresu ochrony przyrody w roku 2022 wynosi 1.000.000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły poczynając od dnia 3 stycznia 2022 r. do 30 lipca 2022 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na rok 2022.