konkursy i nabory wniosków - Ochrona Przyrody - informacje dla wnioskodawcy

Wnioski na formularzu wypełnionym według wzoru obowiązującego w Funduszu, wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmowane są bezpośrednio w sekretariatach Funduszu lub należy je przesłać na adres Funduszu. Wnioski o dofinansowanie można składać w sekretariatach Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, albo przesyłać na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
lub
Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

Uwaga: wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub pen-drive) zapisany w pliku umożliwiającym edycję danych.

Dla wniosków przesyłanych na adres Funduszu za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji dokumentacji w sekretariatach Funduszu. Wnioski powinny być składane zgodnie z przyjętą rejonizacją według wykazu umieszczonego na stronie internetowej Funduszu.