'; ?> konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” w roku 2021”.

Wnioski mogą składać Ochotnicze Straże Pożarne z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego znajdujące się na liście pn. „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2021 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r.” załącznik nr 1 i 1a.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (zgodnie z umiejscowieniem OSP), w terminie od 05 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 3.095.600,00 zł, w tym:

środki NFOŚiGW w Warszawie – 2.595.600,00 zł

środki WFOŚiGW w Szczecinie – 500.000,00 zł

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl”.

Pliki do pobrania
  1. pdf Lista pn.: „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2021 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW” załącznik 1 i 1a. Rozmiar pliku 339.19 KB Data dodania 2021-07-01 13:28
  2. pdf Formularz wniosku o dofinansowanie Rozmiar pliku 999.86 KB Data dodania 2021-07-01 13:28
  3. docx Spis dokumentów wymaganych do wniosku Rozmiar pliku 52.63 KB Data dodania 2021-07-01 13:28
  4. doc Karta efektu ekologicznego Rozmiar pliku 107.52 KB Data dodania 2021-07-01 13:28
  5. xls Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór) Rozmiar pliku 38.4 KB Data dodania 2021-07-01 13:28