'; ?> konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

 

Wnioski mogą składać Ochotnicze Straże Pożarne z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego znajdujące się na liście pn. „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2022 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r.” załącznik nr 1 i 1a.

 

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (zgodnie z umiejscowieniem OSP), w terminie od 25 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2.619.000,00 zł, w tym:

środki NFOŚiGW w Warszawie – 2.019.000,00 zł

środki WFOŚiGW w Szczecinie – 600.000,00 zł

 

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl”.

 

Pliki do pobrania
  1. pdf Lista pn.: „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2022 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW” -  załącznik nr 1. Rozmiar pliku 664.46 KB Data dodania 2022-07-22 10:06
  2. pdf Lista pn.: „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2022 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW” -  załącznik nr 1a. Rozmiar pliku 670.36 KB Data dodania 2022-07-22 10:06
  3. pdf Formularz wniosku o dofinansowanie. Rozmiar pliku 999.86 KB Data dodania 2022-07-22 10:06
  4. doc Karta efektu ekologicznego. Rozmiar pliku 107.52 KB Data dodania 2022-07-22 10:06
  5. xls Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór). Rozmiar pliku 38.4 KB Data dodania 2022-07-22 10:06
  6. pdf Spis dokumentów wymaganych do wniosku. Rozmiar pliku 220 KB Data dodania 2022-07-29 08:01