konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Wnioski mogą składać Ochotnicze Straże Pożarne znajdujące się na liście pn. „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków NFOŚiGW” w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30 października 2015 r.” oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z listą pn.: „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków NFOŚiGW”.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (zgodnie z umiejscowieniem OSP), w terminie od 16 czerwca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 4.390.000,00 zł, w tym:
środki NFOŚiGW w Warszawie – 3.390.000,00 zł
środki WFOŚiGW w Szczecinie – 1.000.000,00 zł

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu wfos.szczecin.pl

Pliki do pobrania
  1. pdf Lista pn.: "Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2020 r. ze środków NFOŚiGW" Rozmiar pliku 561.85 KB Data dodania 2021-01-07 14:30
  2. pdf Formularz wniosku o dofinansowanie Rozmiar pliku 999.86 KB Data dodania 2021-01-07 14:30
  3. docx Spis dokumentów wymaganych do wniosku Rozmiar pliku 51.05 KB Data dodania 2021-01-07 14:30
  4. doc Karta efektu ekologicznego Rozmiar pliku 107.52 KB Data dodania 2021-01-07 14:30
  5. xls Harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór) Rozmiar pliku 38.4 KB Data dodania 2021-01-07 14:30