'; ?> konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie

konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Zgodnie z uchwałą nr 86/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie został wydłużony termin  naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" na lata 2020-2022.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 4855114, 4855133, 4855135, 4855129
Biuro Koszalin – 94 3467215

Pliki do pobrania
 1. pdf Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" Rozmiar pliku 205.26 KB Data dodania 2022-01-11 11:42
 2. pdf Wniosek o wsparcie wapnowania gleb Rozmiar pliku 3.07 MB Data dodania 2022-01-11 11:42
 3. pdf Instrukcja wypełniania wniosku Rozmiar pliku 996.44 KB Data dodania 2022-01-11 11:42
 4. xlsx Kalkulator wyliczania wartości dofinansowania Rozmiar pliku 76.85 KB Data dodania 2022-01-11 11:42
 5. docx Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR Rozmiar pliku 34.84 KB Data dodania 2022-01-11 11:42
 6. docx Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu Rozmiar pliku 25.21 KB Data dodania 2022-01-11 11:42