'; ?> konkursy i nabory wniosków - pożyczki i dotacja dla podmiotów - o naborze

konkursy i nabory wniosków - pożyczki i dotacja dla podmiotów - o naborze

Pomoc finansowa ze środków Funduszu odbywa się w formach:

 1. oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek pomostowych,
 2. dotacji, w tym:  dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
 3. przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych,
 4. nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania środków zawarte zostały w zakładkach od 1 do 5. Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, z wyłączeniem naborów regulaminowych.

 1. lista przedsięwzięć priorytetowych
 2. kryteria wyboru przedsięwzięć
 3. zasady udzielania pomocy finansowej
 4. zasady udzielania pomocy finansowej w okresie epidemii COVID-19
 5. dokumenty i pliki do pobrania
  1. wnioski
  2. załączniki do wniosków
  3. dokumenty rozliczeniowe
  4. dokumenty dotyczące pomocy publicznej
  5. wzory
 6. zasady oznakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie