konkursy i nabory wniosków - program "Mały Strażak" - informacje dla wnioskodawcy

W związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na nabór wniosków „Mały Strażak”  w roku 2021 – Edycja IV informujemy, że przyjmowanie wniosków z dniem 19.04.2021 r. zostaje wstrzymane. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Wnioski można składać bezpośrednio w sekretariatach Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, albo przesłać na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

lub

Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.