'; ?> konkursy i nabory wniosków - nabór wniosków dla spółek wodnych

konkursy i nabory wniosków - nabór wniosków dla spółek wodnych

„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” ogłasza nabór wniosków na zadania z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2022 dla spółek wodnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uprawnionymi do składania wniosku są spółki wodne.

Zadania wyłonione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów całkowitych w formie dotacji, na koszty kwalifikowane.
Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub biurze Funduszu w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin (w zależności od lokalizacji Wnioskodawcy zgodnie z pkt. XII ppkt. 6 Regulaminu), w terminie od 05 września do 31 października 2022 r. lub do wyczerpania środków.

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 300.000,00 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Funduszu www.wfos.szczecin.pl”.

Załączniki do zamieszczenia na stronie internetowej:
1. Regulamin naboru wniosków naboru wniosków dla spółek wodnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022.
2. Karty efektu ekologicznego - nadzwyczajne zagrożenia środowiska - spółki wodne.

Pliki do pobrania
  1. pdf Regulamin naboru wniosków dla spółek wodnych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na 2022r. Rozmiar pliku 269.33 KB Data dodania 2022-09-02 09:32
  2. doc Karta efektu ekologicznego. Rozmiar pliku 110.08 KB Data dodania 2022-09-02 09:32