konkursy i nabory wniosków - usuwanie wyrobów zawierających azbest - o naborze

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Podobnie jak roku ubiegłym poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wnioski można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z rejonizacją podaną w Regulaminie naboru wniosków) w terminie od dnia 12.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. lub do wyczerpania środków. Wypłata środków powinna nastąpić nie później niż do 15.12.2021 r.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków AZBEST 2021.