'; ?> konkursy i nabory wniosków - usuwanie wyrobów zawierających azbest - o naborze

konkursy i nabory wniosków - usuwanie wyrobów zawierających azbest - o naborze

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2022 r. 

 

Podobnie jak roku ubiegłym poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.     

Wnioski można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z rejonizacją podaną w Regulaminie naboru wniosków) w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 30 maja 2022 r. lub  do wyczerpania środków. Ustala się następujące terminy:

  1. termin realizacji zadania nie później niż do 15 października 2022 r.
  2. wypłata środków nie później niż do 15 listopada 2022 r.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków AZBEST 2022.