Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Logotyp WFOŚiGW w Szczecinie jest wyłączną własnością i przedmiotem majątkowym praw autorskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl cytowanych przepisów Funduszowi jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu / logotypu / i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji i podlega z tego tytułu ochronie prawnej.

Zasady posługiwania sie logotypem WFOŚiGW w Szczecinie przez podmioty zewnętrzne / Beneficjentów / zostały określone w regulacjach wewnętrznych Funduszu tj. w “Zasadach oznakowania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” – załącznik do Rozstrzygnięcia nr 154/2019 Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 6.02.2019 roku.

Możliwość używania logotypu WFOŚiGW w Szczecinie dla potrzeb innych niż wymienione w przywoływanych powyżej zasadach wymaga każdorazowo zgody Funduszu, wyrażonej na piśmie.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin