'; ?> media - logotypy do pobrania

media - logotypy do pobrania

Logotyp WFOŚiGW w Szczecinie jest wyłączną własnością i przedmiotem majątkowych praw autorskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl cytowanych przepisów Funduszowi jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu / logotypu / i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji i  podlega z tego tytułu ochronie prawnej.

Zasady posługiwania się logotypem WFOŚiGW w Szczecinie przez podmioty zewnętrzne / Beneficjentów / zostały określone w regulacjach wewnętrznych Funduszu tj. w "Zasadach oznakowania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" - załącznik do Rozstrzygnięcia nr 154/2019 Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 6.02.2019 roku.

Możliwość używania logotypu WFOŚiGW w Szczecinie dla potrzeb innych niż wymienione w przywołanych powyżej zasadach wymaga każdorazowo zgody Funduszu, wyrażonej na piśmie.

Zasady oznakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Pliki do pobrania
  1. pdf Księga znaku WFOŚiGW w Szczecinie Rozmiar pliku 899.63 KB Data dodania 2021-03-17 12:50
  2. jpg Logo Rozmiar pliku 79.85 KB Data dodania 2021-03-17 12:50
  3. zip Logo (plik typu CDR) Rozmiar pliku 156.04 KB Data dodania 2021-03-17 12:50