'; ?> Nabór wniosków w ramach nowej edycji Programu Moja Woda - program "Moja Woda"

program "Moja Woda"

Nabór wniosków w ramach nowej edycji Programu Moja Woda

moja-woda-pierwsza-edycja.jpg

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFCIJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

 w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

lub

Biuro Koszalin, ul.  Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl

Informacje w sprawie szczegółów Programu:
w Biurze Szczecin:

 • Pani Joanna Buczek - tel. 91 48-55-132
 • Pani Monika Kamińska-Kierzkowska – tel. 91 48-55-112
 • Pani Julia Raducha - tel. 91 48-55-122
 • Pani Olga Czerwińska - tel. 91 48-55-115
 • Pan Robert Kołodziejczyk - tel. 91 48-55-131

 w Biurze Koszalin:

 • Pan Maciej Nieckarz – tel. 94 34-67-226

W ramach pierwszej edycji Programu Moja Woda WFOŚiGW w Szczecinie zawarł 688 umów dofinansowania na łączną kwotę ponad 3,2 mln zł. Dzięki temu powstały zbiorniki retencyjne o pojemności ponad 6000 metrów sześciennych i udało się zaoszczędzić ponad 76000 m3 wody!

Pliki do pobrania
 1. docx Ogłoszenie o naborze Rozmiar pliku 19.4 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
 2. docx Oświadczenie o samodzielnym montażu Rozmiar pliku 22.18 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
 3. pdf Program Priorytetowy Moja Woda Rozmiar pliku 558.29 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
 4. doc Protokół odbioru końcowego Rozmiar pliku 48.13 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
 5. docx Regulamin - Moja Woda Rozmiar pliku 263.77 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
 6. docx Wydatki niekwalifikowane - Moja Woda Rozmiar pliku 19.43 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
 7. xls Zapotrzebowanie Rozmiar pliku 31.74 KB Data dodania 2021-03-19 14:03
Data publikacji 2021-03-19 14:03 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-03-19 14:06 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki