'; ?> program "Moja Woda" - budżet i terminy

program "Moja Woda" - budżet i terminy

Pula środków przeznaczonych na lata 2020-2024 będzie zależna od zawartej umowy udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program realizowany będzie w latach 2020 –2024, nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.