program "Moja Woda" - kontakt

Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin)
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Andrzej Grzana Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków 91 48-55-128
Joanna Buczek Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-132
Olga Czerwińska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-115
Monika Kamińska-Kierzkowska Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-112
Robert Kołodziejczyk Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-131
Julia Raducha Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-122
Marek Sołowiej Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-127
Sylwia Szarkowska Specjalista ds. Kontroli Umów 91 48-55-133
Joanna Zapor-Pycińska Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-139
Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin)
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Piotr Sielecki Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków 94 34-67-211
Maciej Nieckarz Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-226