'; ?> program "Moja Woda" - kontakt

program "Moja Woda" - kontakt

Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin)
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Robert Kołodziejczyk Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-131
Hubert Simiński Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-138
Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin)
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Maciej Nieckarz Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-226