'; ?> program pożyczek dla osób fizycznych - dokumenty archiwalne - dokumenty obowiązujące w naborze 2018-2019

program pożyczek dla osób fizycznych - dokumenty archiwalne - dokumenty obowiązujące w naborze 2018-2019

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania
 1. pdf Regulamin Rozmiar pliku 651.58 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 2. pdf Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Rozmiar pliku 1.94 MB Data dodania 2021-02-28 17:50
 3. xlsx Zbiorcze zestawienie kosztów Rozmiar pliku 17.33 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 4. xls Harmonogram rzeczowo-finansowy Rozmiar pliku 38.4 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 5. doc Zgoda na złożenie wniosku i weryfikację danych osobowych Rozmiar pliku 28.67 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 6. doc Wytyczne dotyczące dokumentacji technicznej i kosztów kwalifikowanych Rozmiar pliku 346.62 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 7. pdf Formularz pomocy de minimis Rozmiar pliku 5.04 MB Data dodania 2021-02-28 17:50
 8. doc Oświadczenie o pomocy de minimis Rozmiar pliku 40.96 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 9. xls Informacje o zobowiązaniach finansowych Rozmiar pliku 47.1 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 10. doc Zaświadczenie o dochodach Rozmiar pliku 33.28 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 11. doc Dane kredytobiorcy do PIT 8C Rozmiar pliku 41.47 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 12. doc Protokół odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji Rozmiar pliku 112.13 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 13. xls Druk zapotrzebowania na wypłatę Rozmiar pliku 30.21 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 14. doc Roczne sprawozdanie z osiągniętego efektu ekologicznego Rozmiar pliku 44.03 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 15. xlsx Rozliczenie zadania Rozmiar pliku 12.43 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 16. docx Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar pliku 15.52 KB Data dodania 2021-02-28 17:50
 17. docx Oświadczenie określające tytuł prawny do lokalu/nieruchomości Rozmiar pliku 15.75 KB Data dodania 2021-02-28 17:50