Czyste Powietrze

<h3><strong><u>Ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza” pod nr telefonu 22 340 40 80</u></strong></h3> <strong> Formy dofinansowania</strong>: – Dotacja. – Dotacja z prefinansowaniem. – Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. <strong>Zakres finansowania</strong>: <ol> <li>Wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu.</li> <li>Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie <strong><a href=”https://lista-zum.ios.edu.pl/”>lista-zum.ios.edu.pl</a></strong></li> <li>Instalacja … Continue reading Czyste Powietrze