UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . wniosek-pjb-2020-01-1

pobierz
plik

2 . rozliczenie-czesciowe

pobierz
plik

3 . rozliczenie-do-umowy

pobierz
plik

4 . rozliczenie-koncowe

pobierz
plik

5 . wniosek-o-uruchomienie-rezerwy-celowej

pobierz
plik

6 . Procedury oceny wniosków składanych przez państwowe jednostki budżetowe w WFOŚiGW w Szczecinie

pobierz