Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

Pliki do pobrania

plik

1 . 2-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie

pobierz
plik

2 . 1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie

pobierz
plik

3 . 18-regulamin-naboru-wnioskow-cieple-mieszkanie

pobierz
plik

4 . 17-wytyczne-do-przeprowadzenia-kontroli

pobierz
plik

5 . 16-lista-sprawdzajaca-do-wniosku-o-platnosc

pobierz
plik

6 . 15-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

pobierz
plik

7 . 14-wzor-wniosku-o-platnosc

pobierz
plik

8 . 13-lista-sprawdzajaca-do-wniosku-o-dofinansowanie

pobierz
plik

9 . 12-proces-obslugi-programu

pobierz
plik

10 . 11-metodyka-szacowania-efektu-ekologicznego

pobierz
plik

11 . 10-lista-gmin-poziomy-pm

pobierz
plik

12 . 9-wykaz-kosztow-kwalifikowanych-zal-nr-1-do-programu-prioryt

pobierz
plik

13 . 8-program-priorytetowy-cieple-mieszkanie

pobierz
plik

14 . 7-klauzule-informacyjne-zal-nr-4-5-6-do-umowy

pobierz
plik

15 . 6-harmonogram-realizacji-przedsiewziecia-zal-nr-3-do-umowy

pobierz
plik

16 . 5-wytyczne-dla-gmin-zal-nr-2-do-umowy

pobierz
plik

17 . 4-wzor-umowy-o-dofinansowanie-pomiedzy-funduszem-a-gmina-z-l

pobierz
plik

18 . 3-ogloszenie-o-naborze-wnioskow

pobierz
plik

19 . tabela-rejonizacja-wnioskodawcow

pobierz
plik

20 . regulamin-naboru-wnioskow-w-trybie-ciaglym-na-projekty-z-zak

pobierz
plik

21 . 5-wytyczne-dla-gmin-zal-nr-2-do-umowy

pobierz
plik

22 . 6-harmonogram-realizacji-przedsiewziecia-zal-nr-3-do-umowy

pobierz
plik

23 . 3-ogloszenie-o-naborze-wnioskow

pobierz
plik

24 . 2-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie

pobierz
plik

25 . 11-metodyka-szacowania-efektu-ekologicznego

pobierz
plik

26 . 10-lista-gmin-poziomy-pm

pobierz
plik

27 . 18-regulamin-naboru-wnioskow-cieple-mieszkanie

pobierz
plik

28 . 17-wytyczne-do-przeprowadzenia-kontroli

pobierz
plik

29 . 16-lista-sprawdzajaca-do-wniosku-o-platnosc

pobierz
plik

30 . 15-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

pobierz
plik

31 . 14-wzor-wniosku-o-platnosc

pobierz
plik

32 . 13-lista-sprawdzajaca-do-wniosku-o-dofinansowanie

pobierz
plik

33 . 12-proces-obslugi-programu

pobierz
plik

34 . 9-wykaz-kosztow-kwalifikowanych-zal-nr-1-do-programu-prioryt

pobierz
plik

35 . 8-program-priorytetowy-cieple-mieszkanie

pobierz
plik

36 . 4-wzor-umowy-o-dofinansowanie-pomiedzy-funduszem-a-gmina-z-l

pobierz
plik

37 . 5-wytyczne-dla-gmin-zal-nr-2-do-umowy

pobierz
plik

38 . Kopia pliku propozycja schematu dostępnych programów ZOWS

pobierz
plik

39 . 1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie

pobierz