UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . Regulamin Edukacja Ekologiczna 2023 r.

pobierz
plik

2 . Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

pobierz
plik

3 . Tabela – rejonizacja wnioskodawców

pobierz