wfos

 • Miliard złotych na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w ramach POIiŚ

  Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, jako Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej zatwierdził dwie listy rankingowe projektów złożonych w ramach naboru nr 13/POIiŚ/1. 1/04/2014 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Infrastruktura i Środowisko. .

 • Drugie posiedzenie Komisji Konkursowej - „Zachodniopomorski Lider Ekologii”

  Kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski zgłoszone w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii” odbyło się 10 lipca br. w siedzibie Funduszu w Szczecinie. .

 • Ponad 5 milionów z Unii na gospodarkę wodno-ściekową w regionie

  Kolejne 5,3 mln z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie. Umowę o dofinansowanie w ramach działania 1. 1 Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisali dziś (10. 07. 2014 r. ) Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie, Dawid Brzozowski i Radosław Mackiewicz oraz Adrian Guranowski - Prezes PGK Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim. .

 • Zmiana regulaminu naboru wniosków - AZBEST 2014

  Informujemy, że Uchwała Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zmiany „Regulaminu naboru wniosków na udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2014” uprawomocniła się z dniem 9 lipca 2014 roku. .

 • Zachodniopomorski Lider Ekologii

  W dniu 7 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursu Zachodniopomorski Lider Ekologii. Prace Komisji Konkursowej będą trwały do 31 lipca 2014 r. a ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniach 16-18 września 2014 r. podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. .